Menu

Pondok Pesantren Darunnajah 4 Tsurayya Padarincang Serang Banten

Tayamum, Begini Tata Cara dan Niatnya

Tayamum adalah salah satu cara bersuci, sebagai ganti berwudlu atau mandi, apabila berhalangan memakai air. Sebab-sebab yang membolehkan tayamum itu