Perjalanan Hidup Imam Syafi'i
Menu

Perjalanan Hidup Imam Syafi’i

Perjalanan Hidup Imam Syafi'i

Bagikan

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email

Pada mau tau gak perjalanan hidup Imam Syafi’i semasa mudanya? Inilah kisah tentang semasa mudanya imam syafi’i

 

Perjalanan Hidup Imam Syafi’i

 1. Kelahiran dan keturunan Imam Syafi’i

Imam syafi’i dilahirkan di kota Ghazza dalam Palestina pada tahun 105 Hijriah. Beliau di besarkan di asqalan, dengan kata lain beliau dilahirkan dikalangan orang Yaman.

Keluarga Imam Syafi’i adalah dari keluarga Palestina yang miskin dan yang dihalau dari negrinya. Mereka hidup didalam perkampungan orang Yaman, tetapi kemuliaan keturunan beliau adalah menjadi tebusan kepada kemiskinan.

Bapak Imam Syafi’i meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ibu beliau membawanya ke Mekkah diwaktu umur beliau dua tahun, menurut pendapat yang telah disebutkan umurnya diwaktu itu ialah 10 tahun. Imam Syafi’i hidup sebagaiseorang anak yatim.

Ibu Imam Syafi’i adalah dari keturunan Al-Azd, pendapat yang mengatakan beliau dari Quraisy adalah tidak benar. Nama ibunya ialah Fatimah binti Abdullah Al-Azdiyyah.

Semasa muda Imam Syafi’i hidup dalam kemiskinan, sehingga beliau terpaksa mengumpukan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar, dan tulang unta untuk ditulis diatasnya. Kadangkala beliau pergi ke tenpat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.

  1. Perjalanan Imam Syafi’i menuntut ilmu

Imam Syafi’i dapat menghapal Al-Quran dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau menghafal serta menulis hadits-hadits. Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa arab.

Imam Syafi’i menuntut ilmu di Mekkah sehingga menjadi orang yang cakap,sungguhpun beliau mendapat kepercayaan untuk memberikan fatwa dan hukum-hukum dari gurunya Muslim bin Khalid Az-Zinji, beliau tak cepat merasa puas, bahkan beliau tetap belajar mempelajari ilmu-ilmu, kemudian beliau berpindah ke Madinah. Di Madinah beliau belajar kepada Imam Malik, yaitu setelah beliau bersedia untuk menemuinya. Untuk mempelajari kitab Al-Muwatta. Imam Syafi’i dapat menghafal hampir keseluruhannya.

  1. Guru- guru (syekh-syekh) Imam Syafi’i

Guru – guru Imam Syafi’i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainnya dari imam-imam mekah. Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau menggembara ke Madinah. Di madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Malik meninggal.

Di Baghdad Imam Syafi’i mempelajari ilmu hadits dan ilmu akal yaitu dari gurunya Muhamad bin Al-Hasan. Beliau menulis ilmu-ilmu yang diterima dari padanya pada keseluruhannya.

  1. Nasihat-nasihat Imam Syafi’i

Beberapa nasihat-nasihat dari Imam Syafi’i sebagai berikut

  • Menuntut ilmu lebuh baik dari pada sholat sunat
  • Barang siapa yang mulia tanpa takwa ia bukan orang yang mulia
  • Pertolongan adalah penyucian keajaiban.

Asy-Syurbasi Ahmad, Al-Aimatul Arba’ah, 2004 (Jakarta: Amzah).

adm_DN11

Subscribe & Dapatkan Update Terbaru

Pondok Pesantren Darunnajah

Berita Terkait

blank
Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta

Menghadapi Ujian Dari Allah dengan Kesabaran

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan allah dari makhluk yang lain. Mengapa demikian? Karena manusia adalah makhluk istimewa yang allah beri akal dan jasad yang

Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta

Menyibukkan Diri Untuk Mengingat Allah Dengan Berdo’a

Kita sering kali susah payah menggapai hasil yang kita cita-citakan. Tak peduli siang maupun malam mengeluarkan keringat untuk menggapainya. Entah perihal akademik, bisnis atau bidang