Pengumuman Kenaikan Kelas Tahun Pembelajaran 2014-2015
Menu

Pengumuman Kenaikan Kelas Tahun Pembelajaran 2014-2015

Bagikan

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email

LOGO-DARUNNAJAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

SURAT KEPUTUSAN

Direktur TMI Pesantren Darunnajah Cipining

Nomor : 179.A/SK/DN/1415/VI/2015

 Tentang

 Penetapan Hasil Rapat Sidang Kenaikan Kelas

TMI Pesantren Darunnajah Cipining

Tahun Ajaran : 2014-2015

Direktur Tarbiyatul Mu’allimin Mu’allimat Al-Islamiyah Pesantren Darunnajah Cipining, setelah :

 

Mengingat :

  1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Darunnajah pasal 5.
  2. Ketetapan Pengurus Yayasan Darunnajah tentang pelaksanaan kegiatan pendidikan.
  3. Program Pesantren Darunnajah Cipining.

 

Menimbang :

  1. Hasil belajar santri TMI Pesantren Darunnajah semester genap tahun ajaran 2014-2015.
  2. Hasil rapat sidang yudisium kenaikan kelas yang diselenggarakan pada hari Kamis, 25 Juni 2015.

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama      : Bahwa hasil sidang yudisium yang diselenggarakan pada hari Kamis, 25 Juni 2015 sah karena sudah memenuhi   quorum;

Kedua        : Jumlah peserta ujian semester genap tahun ajaran 2014-2015 sebanyak 1.314 siswa/siswi, dengan perincian terlampir;

Ketiga        : Siswa/siswi yang dinyatakan naik ke kelas berikutnya sebanyak 1.285 siswa/siswi, dengan perincian terlampir;

Keempat     : Siswa/siswi yang dinyatakan tetap tinggal kelas sebanyak 29 siswa/siswi, dan 5 siswa/siswi kenaikannya di tunda karna belum menyelesaikan ujian dengan perincian terlampir;

Kelima        : Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diatur dan diubah serta diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya;

Keenam      : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di             : Bogor

Pada tanggal              : 25 Juni 2015

Pukul                           : 08.00 – 20.00 WIB

Direktur TMI,

Musthofa Kamal, S.Pd.I, M.Ag

 

 

 

PANITIA UJIAN SEMESTER GENAP

PESANTREN DARUNNAJAH CIPINING BOGOR

TAHUN PEMBELAJARAN 2014-2015

Daftar Kenaikan Kelas Siswa-Siswi MTs, MA, dan Intensive

 VII (Tujuh) A  VII (Tujuh) B  VII (Tujuh) C  VII (Tujuh) D
Ust. MUSTAJIB Ust.Mahmun Ust. Najmudin Ust Iqbal F
0856-9146-3369 0857-7665-5181 0857-7848-8300 0857-7041-1051
NO. UJIAN NO. UJIAN NO. UJIAN NO. UJIAN
T.07A.0001 T.07B.0027 T.07C.0055 T.07D.0081
T.07A.0002 T.07B.0028 T.07C.0056 T.07D.0082
T.07A.0003 T.07B.0029 T.07C.0057 T.07D.0083
T.07A.0004 T.07B.0030 T.07C.0058 T.07D.0084
T.07A.0005 T.07B.0031 T.07C.0059 T.07D.0085
T.07A.0006 T.07B.0033 T.07C.0060 T.07D.0086
T.07A.0007 T.07B.0034 T.07C.0061 T.07D.0087
T.07A.0008 T.07B.0036 T.07C.0062 T.07D.0088
T.07A.0009 T.07B.0037 T.07C.0063 T.07D.0091
T.07A.0010 T.07B.0039 T.07C.0064 T.07D.0093
T.07A.0011 T.07B.0040 T.07C.0065 T.07D.0094
T.07A.0012 T.07B.0041 T.07C.0066 T.07D.0095
T.07A.0013 T.07B.0042 T.07C.0067 T.07D.0096
T.07A.0014 T.07B.0043 T.07C.0068 T.07D.0098
T.07A.0015 T.07B.0044 T.07C.0070 T.07D.0099
T.07A.0016 T.07B.0045 T.07C.0071 T.07D.0100
T.07A.0017 T.07B.0046 T.07C.0072 T.07D.0101
T.07A.0018 T.07B.0047 T.07C.0074 T.07D.0103
T.07A.0019 T.07B.0049 T.07C.0075 T.07D.0104
T.07A.0020 T.07B.0050 T.07C.0076 T.07D.0105
T.07A.0021 T.07B.0051 T.07C.0077 T.07D.0107
T.07A.0022 T.07B.0052 T.07C.0078 T.07D.0108
T.07A.0023 T.07B.0053 T.07C.0079 T.07D.0109
T.07A.0024 T.07B.0054 T.07C.0080
 VII (Tujuh) E  VII (Tujuh) F  VII (Tujuh) G
Usth. Rulita P Usth. Anis Ki Usth. Fitria W N
0857-7851-7232 0857-1796-2937 0857-1402-6773
NO. UJIAN NO. UJIAN NO. UJIAN
T.07E.0111 T.07F.0141 T.07G.0166
T.07E.0112 T.07F.0143 T.07G.0168
T.07E.0113 T.07F.0144 T.07G.0169
T.07E.0114 T.07F.0145 T.07G.0170
T.07E.0115 T.07F.0146 T.07G.0171
T.07E.0116 T.07F.0147 T.07G.0172
T.07E.0117 T.07F.0148 T.07G.0173
T.07E.0118 T.07F.0149 T.07G.0174
T.07E.0119 T.07F.0150 T.07G.0175
T.07E.0121 T.07F.0151 T.07G.0176
T.07E.0122 T.07F.0152 T.07G.0177
T.07E.0123 T.07F.0153 T.07G.0178
T.07E.0124 T.07F.0154 T.07G.0179
T.07E.0125 T.07F.0155 T.07G.0181
T.07E.0126 T.07F.0156 T.07G.0182
T.07E.0127 T.07F.0157 T.07G.0183
T.07E.0128 T.07F.0158 T.07G.0184
T.07E.0129 T.07F.0159 T.07G.0185
T.07E.0130 T.07F.0161 T.07G.0186
T.07E.0131 T.07F.0162 T.07G.0187
T.07E.0132 T.07F.0163 T.07G.0188
T.07E.0133 T.07F.0164 T.07G.0189
T.07E.0134 T.07F.0165
T.07E.0135
T.07E.0136
T.07E.0137
T.07E.0138
T.07E.0139
T.07E.0140
VIII (Delapan) A VIII (Delapan) B VIII (Delapan) C VIII (Delapan) D
Ust Husnul  S.Pd.I Ust Fahmi A N S.E Ust Hari Wijaya Ust Anas N
0856-1986-338 0856-1849-766 0857-1887-8388 0857-7965-2415
NO. UJIAN NO. UJIAN NO. UJIAN NO. UJIAN
T.08A.0259 T.08B.0287 T.08C.0314 T.08D.0341
T.08A.0260 T.08B.0289 T.08C.0315 T.08D.0342
T.08A.0261 T.08B.0290 T.08C.0316 T.08D.0343
T.08A.0265 T.08B.0291 T.08C.0318 T.08D.0344
T.08A.0266 T.08B.0292 T.08C.0319 T.08D.0346
T.08A.0267 T.08B.0293 T.08C.0320 T.08D.0347
T.08A.0268 T.08B.0294 T.08C.0321 T.08D.0348
T.08A.0269 T.08B.0297 T.08C.0322 T.08D.0349
T.08A.0270 T.08B.0298 T.08C.0323 T.08D.0350
T.08A.0272 T.08B.0299 T.08C.0324 T.08D.0353
T.08A.0273 T.08B.0300 T.08C.0326 T.08D.0354
T.08A.0274 T.08B.0301 T.08C.0327 T.08D.0355
T.08A.0275 T.08B.0303 T.08C.0328 T.08D.0356
T.08A.0277 T.08B.0304 T.08C.0329 T.08D.0364
T.08A.0278 T.08B.0305 T.08C.0330 T.08D.0365
T.08A.0279 T.08B.0306 T.08C.0331
T.08A.0280 T.08B.0307 T.08C.0334
T.08A.0283 T.08B.0308 T.08C.0336
T.08A.0284 T.08B.0309 T.08C.0340
T.08A.0285 T.08B.0310
T.08A.0286 T.08B.0311
T.08B.0313
VIII (Delapan) E VIII (Delapan) F VIII (Delapan) G
Usth Luayi Ust  Kanafi S.Pd Usth Aizah
0856-9760-7627 0857-1811-9004 0857-1563-4653
NO. UJIAN NO. UJIAN NO. UJIAN
T.08E.0366 T.08G.1306
T.08E.0367 T.08F.0396 T.08G.0420
T.08E.0368 T.08F.0397 T.08G.0421
T.08E.0369 T.08F.0398 T.08G.0422
T.08E.0370 T.08F.0400 T.08G.0423
T.08E.0372 T.08F.0401 T.08G.0424
T.08E.0374 T.08F.0403 T.08G.0426
T.08E.0375 T.08F.0404 T.08G.0427
T.08E.0376 T.08F.0405 T.08G.0428
T.08E.0377 T.08F.0406 T.08G.0430
T.08E.0378 T.08F.0407 T.08G.0431
T.08E.0379 T.08F.0408 T.08G.0432
T.08E.0381 T.08F.0409 T.08G.0433
T.08E.0382 T.08F.0410 T.08G.0434
T.08E.0383 T.08F.0411 T.08G.0435
T.08E.0384 T.08F.0412 T.08G.0436
T.08E.0385 T.08F.0413 T.08G.0437
T.08E.0386 T.08F.0414 T.08G.0438
T.08E.0387 T.08F.0415 T.08G.0440
T.08E.0388 T.08F.0416 T.08G.0441
T.08E.0389 T.08F.0417 T.08G.0442
T.08E.0390 T.08F.0419 T.08G.0445
T.08E.0391 T.08G.0446
T.08E.0392 T.08G.0447
T.08E.0393
T.08E.0394
Intensive A Intensive B X (Sepuluh) A X (Sepuluh) B
Ust Abid M S.Pd.I Usth Upi Nurjannah Lc Ust Syarki S.H.I Ust Afif S.Pd.I
0856-4147-5620 0815-1388-2267 0857-8013-8131 0856-9285-5216
NO. UJIAN NO. UJIAN NO. UJIAN NO. UJIAN
T.INA.0777 T.INB.0793 T.10A.0817 T.10B.0850
T.INA.0779 T.INB.0794 T.10A.0818 T.10B.0851
T.INA.0780 T.INB.0795 T.10A.0819 T.10B.0852
T.INA.0781 T.INB.0796 T.10A.0821 T.10B.0854
T.INA.0783 T.INB.0797 T.10A.0823 T.10B.0855
T.INA.0784 T.INB.0798 T.10A.0825 T.10B.0857
T.INA.0785 T.INB.0799 T.10A.0828 T.10B.0858
T.INA.0786 T.INB.0800 T.10A.0829 T.10B.0859
T.INA.0787 T.INB.0801 T.10A.0830 T.10B.0860
T.INA.0788 T.INB.0802 T.10A.0831 T.10B.0863
T.INA.0789 T.INB.0803 T.10A.0833 T.10B.0864
T.INA.0790 T.INB.0804 T.10A.0835 T.10B.0865
T.INA.0791 T.INB.0805 T.10A.0836 T.10B.0866
T.INA.0792 T.INB.0806 T.10A.0837 T.10B.0867
T.INB.0807 T.10A.0838 T.10B.0868
T.INB.0808 T.10A.0839 T.10B.0871
T.INB.0809 T.10A.0840 T.10B.0872
T.INB.0810 T.10A.0841 T.10B.0873
T.INB.0811 T.10A.0842 T.10B.0875
T.INB.0813 T.10A.0844 T.10B.0877
T.INB.0814 T.10A.0845 T.10B.0879
T.INB.0815 T.10A.0846 T.10B.0880
T.INB.0816 T.10B.0881
T.10B.0883
T.10B.0884
X (Sepuluh) C X (Sepuluh) D X (Sepuluh) E
Usth Inaiyah S.Pd Ust Amin S.H.I Usth Nailil S.Pd.I. M M
0856-9197-9914 0857-1487-3135 0815-1886-604
NO. UJIAN NO. UJIAN NO. UJIAN
T.10C.0885 T.10D.0917 T.10E.0949
T.10C.0886 T.10D.0918 T.10E.0950
T.10C.0887 T.10D.0919 T.10E.0951
T.10C.0888 T.10D.0920 T.10E.0952
T.10C.0892 T.10D.0921 T.10E.0954
T.10C.0893 T.10D.0922 T.10E.0955
T.10C.0894 T.10D.0924 T.10E.0956
T.10C.0896 T.10D.0925 T.10E.0957
T.10C.0897 T.10D.0927 T.10E.0960
T.10C.0898 T.10D.0928 T.10E.0961
T.10C.0899 T.10D.0929 T.10E.0963
T.10C.0900 T.10D.0930 T.10E.0964
T.10C.0901 T.10D.0932 T.10E.0967
T.10C.0903 T.10D.0933 T.10E.0968
T.10C.0904 T.10D.0934 T.10E.0969
T.10C.0905 T.10D.0935 T.10E.0973
T.10C.0906 T.10D.0936 T.10E.0974
T.10C.0907 T.10D.0937 T.10E.0975
T.10C.0908 T.10D.0939 T.10E.0976
T.10C.0909 T.10D.0940 T.10E.0977
T.10C.0910 T.10D.0941
T.10C.0913 T.10D.0942
T.10C.0914 T.10D.0943
T.10C.0916 T.10D.0945
T.10D.0946

Info Panitia :

  1. Bagi nomor ujian yang belum tercantum dalam pengumuman diatas agar menghubungi wali kelas masing-masing.
  2. Kontak Panitia Ujian +62856 8910 090 (Ust. Sopyan Sauri), +62857 1648 3082 (Ust Yudi Taqiyudin)
  3. Kenaikan Kelas 5 TMI akan diumumkan pada tanggal 1 Juli 2015.
  4. Raport bisa diambil di wali kelas masing-masing pada tanggal 27 Juli 2015.
  5. Tahun Pembelajaran 2015-2016 dimulai tanggal 28 Juli 2015.

 

     Darunnajah, 30 Juni 2015

     Panitia Ujian,

     Sopyan Sauri

 

Subscribe & Dapatkan Update Terbaru

Pondok Pesantren Darunnajah

Berita Terkait