blank

100 Mutiara Indah Bahasa Arab ( Mahfudzat)

100 Mutiara Indah Bahasa Arab ( Mahfudzat)

blank

Bagikan

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

Berikut ini adalah sebagian  ‘Pepatah Kata Mutiara Bahasa Arab’ atau  juga biasa disebut dengan Mahfuzat, Muqtathafat, Syair dan lain-lain. Mahfudzat ini diambil dari Al Qur’an, Hadits, Atsar Shahabat Nabi dan Nasehat serta Irsyadat para ulama salaf dan kholaf. Kata-kata mutiara ini diajarkan di kelas 1 TMI/KMI yang setara dengan kelas VII MTs/SMP dan kelas intensif di semester awal.

Mahfudzat merupakan salah-satu pelajaran yang bertujuan memberikan motivasi untuk hidup sukses dan juga memperindah kemampuan Bahasa Arab santri di pesantren kami dan pesantren-pesantren lainnya yang berbasis kurikulum Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur. Semoga bermanfaat.

 1. 1.                 من سار على الدرب وصل  

Barang siapa berjalan pada jalannya, maka dia  akan sampai (pada tujuannya)

 1. 2.                 من جدّ وجد

Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan (kesuksesan)

 1. 3.                 من صبر ظفر

Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung

 1. 4.                 من قلّ صدقه قلّ صديقه

Barang siapa yang sedikit kejujurannya, sedikit pulalah temannya

 1. 5.                 جالس أهل الصدق والوفاء

Bergaulah dengan orang yang jujur dan menepati janji

 1. 6.                 مودّة الصديق تظهر وقت الضيق

Kecintaan seorang teman itu, akan tampak pada waktu kesempitan

 1. 7.                 ومااللذّة إلا بعد التعب

Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan

 1. 8.                 الصبر يعين على كلّ عمل

Kesabaran itu akan menolong segala pekerjaan

 1. 9.                 جرّب ولاحظ تكن عارفا

Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu

 1. 10.     اطلب العلم من المهد إلى اللحد

Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang kubur

 1. 11.     بيضة اليوم خير من دجاجة الغد

Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari

 1. 12.     الوقت أثمن من الذّهب

Waktu itu lebih berharga daripada emas

 1. 13.     العقل السليم في الجسم السليم

Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat

 1. 14.     خير جليس في الزمان كتاب

Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku

 1. 15.     من يزرع يحصد

Barang siapa yang menanam pasti akan memetik (mengetam)

 1. 16.     خير الأصحاب من يدلّك على الخير

Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan

 1. 17.     لولا العلم لكان الناس كالبهائم

Kalaulah tidak karena ilmu niscaya manusia itu seperti binatang

 1. 18.     العلم في الصغر كالنقش على الحجر

Belajar diwaktu kecil itu, bagaikan mengukir di atas batu

 1. 19.     لن ترجع الأيّام التي مضت

Tidak akan pernah kembali lagi hari-hari yang telah berlalu

 1. 20.     تعلمنّ صغيرا واعمل به كبيرا

Belajarlah di waktu kecil dan beramalah dengannya di waktu besar

 1. 21.     العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر

Ilmu tanpa amal/praktek bagaikan pohon yang tidak berbuah

 1. 22.     الاتّحاد أساس النجاح

Persatuan adalah pangkal keberhasilan

 1. 23.     لا تحتقر مسكينا وكن له معينا

Jangan engkau menghina orang miskin dan jadilah penolong baginya

 1. 24.     الشرف بالأدب لا بالنسب

Kemuliaan itu karena adab kesopanan (budi pekerti) bukan karena keturunan

 1. 25.     سلامة الإنسان في حفظ اللسان

Keselamatan manusia itu terdapat dalam penjagaan lidahnya (perkataannya)

 1. 26.     آداب المرء خير من ذهبه

Adab seseorang itu lebih baik (lebih berharga) daripada emasnya (kekayaannya)

 1. 27.     سوء الخلق يعدى

Budi pekerti/akhlaq yang buruk itu menular

 1. 28.      آفة العلم النسيان

Bencananya ilmu  adalah lupa

 1. 29.     إذا صدق العزم وضح السبيل

Jika ada kemauan yang sungguh-sungguh, pasti terbukalah jalannya

 1. 30.     لا تحتقر من دونك فلكلّ شيئ مزيّة

Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, karena setiap orang mempunyai kelebihan

 1. 31.     أصلح نفسك يصلح لك الناس

Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu

 1. 32.     فكّر قبل أن تعزم

Berpikirlah dahulu sebelum kamu berbuat.

 1. 33.     من عرف بعد السفر استعدّ

Barang siapa yang tahu jauhnya sebuah perjalanan, hendaklah dia bersiap-siap

 1. 34.     من حفر حفرة وقع فيها

Barang siapa yang menggali lobang, maka akan terperosoklah ia di dalamnya

 1. 35.     عدوّ عاقل خير من صديق جاهل

Musuh yang pandai itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh

 1. 36.      من كثر إحسانه كثر إخوانه

Barang siapa banyak perbuatan baiknya, maka banyak pulalah temannya

 1. 37.     اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا فالندامة العقبى لمن يتكاسل

Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu resiko bagi orang yang bermalas-malasan

 1. 38.     لا تؤخّر عملك إلى الغد ما تقدر أن تعمله اليوم

Janganlah menunda pekerjaanmu hingga esok hari, sesuatu yang kamu dapat mengejakannya hari ini

 1. 39.     اترك الشرّ يتركك

Tinggalkanlah kejahatan, niscaya ia (kejahatan itu) akan meninggalkanmu

 1. 40.     خير الناس أحسنهم خلقا وأنفعهم للناس

Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya

 1. 41.     في التأنّي السلامة وفي العجلة الندامة

Di dalam kehati-hatian itu terdapat keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan itu terdapat penyesalan

 1. 42.     ثمرة التفريط الندامة وثمرة الحزم السلامة

Buah kelengahan adalah penyesalan dan buah kecermatan adalah keselamatan

 1. 43.     الرفق بالضعيف من خلق الشريف

Berlemah lembut kepada orang yang lemah itu termasuk perangai orang yang mulia (terhormat)

 1. 44.     فجزاء سيّئة سيّئة مثلها

Balasan suatu kejahatan  adalah kejahatan yang sama dengannya

 1. 45.     ترك الجواب على الجاهل جواب

Tidak menjawab  (pertanyaan) orang yang bodoh  adalah suatu jawaban

 1. 46.     من عذب لسانه كثر إخوانه

Barang siapa manis tutur katanya (perkataannya) maka banyaklah temannya

 1. 47.     إذا تمّ العقل قلّ الكلام

Apabila akal seseorang telah sempurna maka sedikitlah bicaranya

 1. 48.     من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ

Barang siapa yang mencari teman tanpa bercela, maka ia akan selamanya tidak mempunyai teman

 1. 49.     قل الحقّ ولو كان مرّا

Katakanlah  kebenaran itu walaupun pahit

 1. 50.      خير مالك ما نفعك

Sebaik-baik hartamu adalah yang bermanfaat bagimu

 1. 51.      خير الأمور أوسطها

Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahanya (yang sedang-sedang saja)

 1. 52.     لكلّ مقام مقال ولكلّ مقال مقام

Setiap tempat mempunyai perkataan masing-masing, dan untuk setiap perkataan memiliki tempat masing-masing

 1. 53.     إذا لم تستحي فاصنع ما شئت

Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu (apa yang engkau kehendaki)

 1. 54.     ليس العيب لمن كان فقيرا بل العيب لمن كان بخيلا

Bukanlah cela itu bagi orang yang miskin, tapi cela itu terletak pada orang yang kikir

 1. 55.     ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والأدب

Bukanlah yang dinamakan anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tapi (sebenarnya) anak yatim itu adalah yang tidak memiliki ilmu dan budi pekerti

 1. 56.     لكلّ عمل ثواب ولكلّ كلام جواب

Setiap pekerjaan itu ada upahnya, dan setiap perkataan itu ada jawabannya

 1. 57.     وعامل الناس بما تحبّ منه دائما

Dan pergaulilah manusia itu dengan apa-apa yang engkau sukai daripada mereka semuanya

 1. 58.     هلك امرؤ لم يعرف قدره

Hancurlah seseorang yang tidak tahu kemampuan dirinya sendiri

 1. 59.     رأس الذنوب الكذب

Pokok dosa itu adalah kebohongan

 1. 60.     من ظَلم ظُلم

Barang siapa yang menganiaya niscaya akan dianiaya

 1. 61.      ليس الجمال بأثواب تزيّننا إنّ الجمال جمال العلم والأدب

Bukanlah kecindahan itu dengan pakaian yang menghiasi kita, sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan dengan ilmu dan kesopanan

 1. 62.     لا تكن رطبا فتعصر ولا تكن يابسا فتُكسّر

Janganlah engkau bersikap lemah sehingga kamu akan ditindas, dan janganlah kamu bersikap keras sehingga kamu akan dipatahkan

 1. 63.      من أعانك على الشرّ ظلمك

Barang siapa menolongmu dalam kejahatan maka sungguh ia telah menyesatkanmu

 1. 64.     إخي لن تنال العلم إلا بستّة سأنبيك عن تفصيلها ببيان:

ذكاء وحرص واجتهاد ودرهم وصحبة أستاذ وطول زمان

Saudaraku! Kamu tidak akan mendapatkan ilmu, kecuali dengan enam perkara, akan aku beritahukan perinciannya dengan jelas : Kecerdasan, Kethoma’an (terhadap ilmu),  Kesungguhan, Harta benda (bekal), Akrab, Dekat, Ta’at kepada guru serta Waktu yang panjang

 1. 65.     العمل يجعل الصعب سهلا

Bekerja itu membuat yang sukar menjadi mudah

 1. 66.     من تأنىّ نال ما تمنىّ

Barang siapa berhati-hati niscaya akan mendapatkan apa-apa yang  dicita-citakannya

 1. 67.     اطلب العلم ولو بالصين

Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina

 1. 68.     النظافة من الإيمان

Kebersihan adalah bagian dari iman

 1. 69.     إذا كثر المطلوب قل المساعد

Kalau banyak permintaannya maka sedikitlah penolongnya

 1. 70.     لا خير في لذّة تعقب ندما

Tidak ada kebaikan dari suatu kenikmatan yang menyebabkan penyesalan

 1. 71.     تنظيم العمل يوفّر نصف الوقت

Manajemen pekerjaan itu akan menghemat separuh waktu

 1. 72.     رُبّ أخ لم تلده أمّه

Betapa banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh satu ibu

 1. 73.     داووا الغضب بالصمت

Obatilah kemarahan itu dengan diam

 1. 74.     الكلام ينفذ مالا تنفذه الإبر

Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum

 1. 75.     ليس كلّ ما يلمع ذهبا

Bukanlah setiap sesuatu yang mengkilat itu emas

 1. 76.      سيرة المرء تنبئ عن سريرته

Gerak-gerik seseorang itu menunjukkan isi hatinya

 1. 77.      قيمة المرء بقدر ما يحسنه

Derajat seseorang itu sebesar  kebaikan yang telah diperbuatnya

 1. 78.     صديقك من أبكاك لا من أضحكك

Temannmu ialah orang yang membuatmu menangis bukan orang yang membuatmu tertawa

 1. 79.     عثرة القدم أسلم من عثرة اللسان

Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah

 1. 80.     خير الكلام ما قلّ ودلّ

Sebaik-baik perkataan  ialah yang sedikit dan jelas

 1. 81.     كلّ شيئ إذا كثر رخص إلا الأدب

Segala sesuatu apabila banyak menjadi murah kecuali budi pekerti

 1. 82.     أوّل الغضب جنون وآخره ندم

Permulaan marah  adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan

 1. 83.     العبد يُضرب بالعصا والحرّ يكفيه بالإشارة

Hamba sahaya itu harus dipukul dengan tongkat, dan orang yang merdeka  cukup dengan isyarat

 1. 84.     انظر ما قال ولا تنظر من قال

Perhatikanlah apa-apa yang diucapkan dan janganlah meperhatikan siapa orang yang mengatakannya

 1. 85.     الحسود لا يسود

Orang yang pendengki itu tidak akan menjadi mulia

 1. 86.     الأعمال بخواتمها

Tiap-tiap pekerjaan itu dengan penyelesaiannya

 1. 87.     إلهي لست للفردوس أهلا#  ولا أقوى على النار الجحيم

Wahai Tuhanku ! Aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka Jahim

 1. 88.     فهب لي توبة واغفر ذنوبي #  فإنّك غافر الذنب العظيم

Maka berilah aku taubat (ampunan) dan ampunilah dosaku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun dosa yang besar

 1. 89.     ذنوبي مثل أعداد الرمال #  فهب لي توبة ياذاالجلال

Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah aku taubat wahai Tuhanku yang memiliki keagungan

 1. 90.     وعمري ناقص في كلّ يوم #  وذنبي زائد كيف احتمالي

Umurku ini setiap hari berkurang, sedang dosaku selalu bertambah, bagaimana aku menanggungnya

 1. 91.     إلهي عبدك العاصي أتاك #  مقرّا بالذنوب وقد دعاك

Wahai, Tuhanku ! Hamba Mu yang berbuat dosa telah datang kepada Mu dengan mengakui segala dosa, dan telah memohon kepada Mu

 1. 92.     فإن تغفر فأنت لذاك أهل  # فإن تطرد فمن نرجو سواك

Maka jika engkau mengampuni, maka Engkaulah yang berhak mengampuni,
Jika Engkau menolak, kepada siapakah lagi aku mengharap selain kepada Engkau?

 1. 93.     في أيّ أرض تطأ فأنت مسؤول عن إسلامها

Di manapun anda berada, maka anda bertanggung jawab terhadap keislamannya

 1. 94.     المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح

Melestarikan (nilai-nilai) lama yang relevan dan mengadopsi (metode) baru yang lebih relevan

 1. 95.     الدهر يومان : يوم لك و يوم عليك

Masa itu ada dua : saat kebahagiaan dan saat kesedihan

 1. 96.     من عرف لغة قوم سلم من مكرمهم

Barang siapa menguasai bahasa suatu kaum, maka ia akan selamat dari tipu daya mereka

 1. 97.     الحقّ يعرف بالدليل لا بالقليل ولا الكثير

Kebenaran itu harus berdasarkan wahyu dan bukti, bukan karena sendikit atau banyaknya (yang melakukan/mengikuti)

 1. 98.     ومن طلب العلى سهر الليالى

Barang siapa yang mencari ketinggian derajat, hendaklah ia qiyamullail (sholat malam)

 1. 99.     الإسلام يعلو ولا يعلا عليه

Islam itu agama tertinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya

 1. 100.                ليس منّا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقّر كبيرنا

Bukanlah termasuk golongan kami (umat Nabi Muhammad SAW), orang yang tidak menyanyangi yang yunior dan tidak menghormati senior.

Subscribe & Dapatkan Update Terbaru

Pondok Pesantren Darunnajah