Setelah melaksanakan ujian lisan kini santriwati Darunnajah 9 kembali melaksanakn ujian tulis semester gantil. Ujian tulis ini diikuti oleh seluruh santriwati  kelas 1 sampai kelas 5TMI, dan pengawas ujian dibantu oleh santri klas 6TMI.

Ujian tulis semester 1 ini dilaksanakan selama 2 minggu kedepan, setelah melaksanakan ujian tulis semester 1 ini santriwati akan bersiap untuk menyambut pelajaran baru semester 2.

Dengan muwajjah atau belajar malam santri dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian dipagi hari dengan bersemangat. Banyak pelajaran yang akan mereka hadapi diujian tulis ini tetapi tidak mematahkan semangat untuk terus belajar dan berprestasi disekolah.