Jakarta/dn Charity-org-Ruun Iman yang ke-4 dalam islam yaitu beriman kepada para rasul Allah S.W.T baik para rasul yang berjumlah 25 orang yang di critakan oleh Allah atau rasul-rasulnya yang tidak diceritakan oleh Allah S.W.T Sesuai yang di katakan Allah dalam Al-quran Qs.An-nisa ayat 164: Dan(kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepada dahulu dan rasul-rasulnya yg telah tidak kami kisahkan tetntang mereka kepadamu.