Pengertian Jumrah dan Macamnya

blank

Saat haji kita pasti melakukan lempar jumrah tapi kita belum paham apa sih jumrah itu?

oleh karena itu disini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud jumrah dan ada berapa macamnya.

Pengertian Jumrah

blank

Melontar jumrah merupakan bagian dari rangkaian ibadah haji. Jamaah melaksanakan kegiatan tersebut pada tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah.

Lempar jumrah adalah melemparkan batu kerikil pada waktu, tempat, dan jumlah yang sudah ditentukan. Sebagaimana diketahui ada tiga tempat jumrah di mina.

  1. Jumrah ula
  2. Jumrah Wustho
  3. Jumrah Aqabah

Jumrah ula

blank

Jumrah ula ini terletak dekat dengan masjid Khoif. Jarak antara jumrah wustho dan jumrah ula kurang lebih 156,5 meter.

Jumrah Wustho

blank

Jumrah ini terletak di tengah antara jumrah ula dan jumrah aqabah. jaraknya antara jumrah ula dan jumrah aqabah kurang lebih 117meter.

Jumrah Aqabah

Jumrah aqabah ini terletak paling dekat dari Mekkah.

Tempat Mencari Batu Jumrah

blank

Untuk melempar jumrah aqabah pada hari Nahar, jamaah haji perempuan disunahkan mencari batu kerikil di Muzdalifah, sehingga dirinya bisa lebih siap tiba di Mina.

Adapun, untuk lempar jumrah pada hari-hari tasyriq di Mina, boleh mencari batu kerikil di mana saja.

Jumlah batu Jumrah

Jumlah batu kerikil yang harus dikumpulkan jamaah haji perempuan itu tergantung pada berapa hari yang akan dihabiskannnya untuk mabit di Mina.

Jika ia memilih nafar Tsani dia harus mengumpulkan sebanyak 70 batu kerikil. Tetapi, jika dia memilih naffar awal dia harus mengumpulkan 49 batu kerikil

blank

Manasik lempar jumrah diawali dengan lempar jumrah aqabah pada hari nahar dengan 7 batu kerikil.

Jadi, sisa batu kerikil masih ada 63 buah untuk lempar jumrah selama 3 hari di mina atau 42 buah untuk lempar jumrah selama 2 hari di mina. setiap harinya 21 batu kerikil dibuat melempar dan setiap lemparan 7 buah batu kerikil.

itulah pengertian jumrah dan beberapa macamnya semoga bermanfaat

Pendaftaran Siswa Baru Pesantren Darunnajah