Masa muda

masa muda

masa muda

Masa muda identik dengan rasa kemauan yang tinggi dan masa yang pantas untuk menjadi generasi yang produktif. Memperbanyak pengalaman dan wawasan menjadi salah satu media untuk menjadikan generasi muda yang bertalenta dan berkualitas. Didampingi itu, akhlak yang baik pun menjadi hal terpenting dalam menjadikan generasi muda yang berakhlak qurani. Sebagaimana islam mengajarkan kepada kita tentang akhlaq Rasulullah Saw. berdasarkan hadits Aisyah ra. yang menjelaskan bahwa akhlak Rasululllah Saw. adalah Al- Quran. Kita tahu, bahwa Rasulullah SAW adalah sebaik-baik umat manusia di muka bumi ini dan sebaik-baiknya tauladan bagi manusia khususnya kita sebagai umat muslim.

Pembiasaan

habitual cycle

habitual cycle

Banyak cara dan sarana untuk menjadikan diri kita sebagai generasi muda yang bermanfaat serta berakhlaq qurani, tetapi yang terpenting dari itu semua adalah pembiasaan. Pembiasaan dalam memulai hal-hal yang baik untuk kita lakukan setiap harinya. Karena dimulai dari pembiasaan yang baik akan menjadi suatu keterbiasaan yang baik.  Menghafal Al-Quran contohnya, dengan menghafal Al-Quran berarti kita telah mensucikan serta melestarikan  firman-firman Allah Swt. Menghafal Al-Quran itu mudah, melalui pembiasaan dalam hal membaca sambil mentadaburi maknanya serta memulai menghafalnya secara perlahan yang lama kelamaan akan menjadi kebiasaan yang baik bagi diri kita dan juga orang-orang disekitar kita.

Menghafal Al-Quran (Tahfiz)

pengahafal quran

pengahafal quran

Banyaknya lembaga-lembaga tahfizul quran yang mulai banyak didirikan di Indonesia, semakin menambah minat umat muslim untuk terus menghafal serta mentadaburi makna Al-Quran. Bahkan tidak hanya lembaga-lembaga tahfizul quran saja, sekarang pun banyak sekolah-sekolah yang menanamkan nilai-nilai qurani sebagai kurikulum pendidikannya. Hal tersebut dikarenan banyaknya umat muslim yang paham pentingnya menghafal Al-Quran.

Musabaqah Hifdzul Quran (MHQ)

MHQ Qatar 2018

MHQ Qatar 2018

Selain banyaknya lembaga tahfiz yang didirikan, banyak juga perlombaan tahfiz al-quran diadakan di Mancanegara. Perlombaan tersebut biasa disebut Musabaqoh Hifdzul Quran (MHQ).Kegiatan ini diadakan bagi para penghafal quran dan  bertujuan untuk meningkatkan serta menguatkan hafalan Al-Quran menjadi suatu yang wajib bagi setiap penghafal Al-Quran. Tidak hanya itu, diadakannya MHQ juga bertujuan untuk memotivasi bagi siapa saja yang belum dan ingin memulai untuk menghafal Al-Quran.