Menu

Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor

Biografi Maulana Ishaq

Maulana Ishaq rah.a. berasal dari Samarqand, dekat Bukhara di Uzbekistan. Beliau sebagai ahli pengobatan. Maulana Ishaq datang di Jawa Timur