Sebab-sebab Yang membolehkan Tayammum dan Cara Bersuci Dengan Cara Tayammum

Tayamum adalah salah satu cara bersuci, sebagai ganti berwudlu atau mandi, apabila berhalangan memakai air. Sebab-sebab yang membolehkan tayamum itu adda dua perkara : Tidak ada air Sebab sakit yang tidak boleh kena air. Syarat Tayamum Adanya udzur atau halangan yang membolehkan tayamum. Telah masuk waktu shalat Mencari air terlebuh dahulu, bagi sebabnya ketiadaan air. […]

Beberapa Kumpulan Firman Allah Yang Menjelaskan Tentang Sabar

Kata sabar di dalam Al-Qur’an muncul pada tujuh puluh tempat, dimana banyak derajat dan kebaikan merupakan buah dari sabar. Kumpulan-kumpulan firman Allah yang menjelaskan tentang kesabaran yaitu diantaranya terdapat dalam surat : As-Sajadah: 24 An-Nahl: 96 Al-Qoshoh: 54 Az-Zumar: 10 Al-Anfal:46 As-Sajadah ayat 24 yang berbunyi : بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَجَعَلْنَا مٍنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ “Dan […]

7 Dosa Besar Yang di Ancam Oleh Allah dengan Neraka dan MurkaNya.

Dosa besar yang diancam Laknatullah

Dosa besar yaitu setiap dosa yang mengharuskan adanya had didunia atau yang diancam oleh Allah dengan neraka atau laknat atau murkaNya. Adapula yang berpendapat, dosa besar adalah setiap maksiat yang dilakukan seseorang dengan terang-terangan (berani) serta meremehkan dosanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw.. Bersabda : “jauhilah olehmu tujuh dosa yang […]

Pelaksanaan Ujian Tulis Semester Satu Tahun Ajaran 2018/2019

Pelaksanaan Ujian Tulis Sems Satu Pesantren Tsurayya Darunnajah 4 (6)

Pelaksanaan ujian tulis ini dilaksanakan tepatnya hari ini pada tanggal Selassa, 04 Desember sampai Selasa, 18 Desember 2018 yang dilaksanakan  di Masjid Pondok Pesantren Tsurayya Darunnajah 4. ujian tulis ini sudah program dan kurikulum dari Biro Pendidikan Pondok Pesantren Darunnajah. Pelaksanaan ujian tulis di Pondok Pesantren Tsurayya Darunnajah 4 di bimbing langsung oleh Panitia Ujian […]

Ujian Lisan Hari Kedua Di Pesantren Darunnajah 4 Berlangsung Dengan Lancar

Santri TMI Pondok Pesantren Tsurayya Darunnajah 4 sedang melaksanakan ujian semester satu tahun ajaran 2018-2019. ada dua macam ujian dalam ujian semester satu ini  yaitu ujian lisan dan ujian tulis. Kali ini adalah pelaksanaan ujian lisan, Ujian lisan adalah ujian sekolah yang dilaksanakan secara Tanya jawab antara penguji (guru) dan murid (peserta ujian). Yaitu satu […]

Hanya Dengan 2 Cara Ini Cita-Cita Mu Akan Mudah Tercapai

Cita-cita yang tercapai

Setiap orang pasti memiliki cita-cita dan impian nya masing-masing. Cita-citanya sangat tinggi bahkan setinggi langit, dan cita-cita nya sangat bagus. Entah itu cita-cita ingin menjadi Dokter, Polisi,  Guru, Tentara, Diploma, Pilot, Presiden, dan lain-lain. Apapun cita-cita kamu, impian hidupmu, dan keinginanmu, pasti ingin tercapai bukan ? Untuk menggapai apa yang kamu impikan dan kamu cita-citakan, […]

Ujian Semakin Dekat, Santri Darunnajah 4 Semakin Giat Belajarnya

Suasana Belajar di Pondok Pesantren TSurayya Darunnajah 4 2

Waktu pelaksanaan ujian semester satu tahun ajaran 2018/2019 di Pondok Pesantren Tsurayya Darunnajah 4, semakin dekat. Santri-santri Tsurayya Darunnajah 4 pun berlomba-lomba dan bersemangat dalam belajar. Karena mengingat semakin dekatnya pelaksanaan ujian. Waktu-waktu mereka di sibukan dengan belajar, belajar dan terus belajar. Pimpinan Pondok Pesantren Tsurayya Darunnajah 4, yaitu Al-Ustad Deden Haerudin, menganjurkan kepada seluruh […]

4 Cara Mengobati Rasa Rindu Kepada Orangtua Yang Sudah Wafat

merasakan rindu terhadap orangtua yang sudah wafat

4 Cara Mengobati Rasa Rindu Kepada Orangtua Yang Sudah Wafat. Bagaimana caranya??? Memiliki salah satu orang diantara keluarga kita yang sudah wafat, itu adalah suatu kesedihan paling dalam yang datang pada diri kita. Kalian yang memiliki orangtua yang sudah wafat, pasti sewaktu-waktu dapat merasakan rasa rindu kepada orangtua, rindu perhatiannya, kata-katanya, kasih sayangnya, dan lain […]

Santri Tsurayya Darunnajah 4, Ungkap Manfaat Laksanakan Sholat Dhuha

Santri Tsurayya Darunnajah 4, Berdo'a Bersama Setelah Sholat Dhuha

Laksanakan sholat sunnah dhuha di Pondok Pesantren Tsurayya Darunnajah melaksanakan rutinitas paginya dengan melaksanakan sholat dhuha. Santri-santri di Pondok Pesantren Tsurayya Darunnajah 4 melaksanakan sholat dhuha pada waktu jam istirahat sekolah berlangsung tepatnya pada jam 09.30. Santri Tsurayya Darunnajah 4 melaksanakan sholat dhuha secara bersama-sama atau berjama’ah, dengan di pimpin oleh Pimpinan Pondok Pesantren Tsurayya […]

Kegiatan Pramuka Ciptakan Kaderisasi Yang Berkualitas

Pramuka Tsurayya Darunnajah 4

Kaderisasi Kaderisasi adalah menciptakan suatu penerus untuk membangun struktur organisasi yang terstrukur dan berkelanjutan. Dengan adanya kaderisasi yaitu untuk mempersiapkan calon-calon penerus generasi baru yang siap melanjutkan perjuangan dalam sebuah organisasi. Menjadi kaderisasi dilatih dan di ajarkan semaksimalkan mungkin. Kaderisasi di didik agar siap dipimpin dan memimpin.   Pemimpin Menjadi pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, […]

Anak Umur 7 Tahun Menjadi Santri di Tsurayya Darunnajah 4

Santri Cilik Tsurayya Darunnajah 4

Menjadi santri itu tugasnya untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, menambah ilmu supaya menjadi orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Dan menuntut ilmu itu tidak ada batasan umur, walaupun itu masih berumur anak-anak tidak ada larangannya untuk menuntut ilmu menjadi santri. Belajar menjadi santri dari waktu kecil itu sangatlah indah dan menyenangkan,  memiliki sangat banyak pelajaran […]